Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Економічна кібернетика)

Фахівець з економічної кібернетики (економіст-аналітик) – це фахівець, який володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій.

Навчання за даним напрямом передбачає опанування знань у сфері економіки, фінансів, державного управління та ін., оволодіння сучасними комп’ютерними інформаційними технологіями, навиками проектування інформаційних систем для бізнесу, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач.

Підготовка фахівців з економічної кібернетики відбувається на принципах формування достатніх теоретичних знань та практичних навичок з моделювання процесів для вирішення економічних, управлінських, соціальних проблем з використанням останніх розробок в галузі інформаційних технологій, що дозволяє випускникам інтегруватися в систему університетської освіти за кордоном (насамперед, країн Євросоюзу та США).

Протягом навчання студенти опановують

 • класичні та сучасні підходи моделювання соціально-економічних систем та процесів;
 • кількісні методи оцінки економічних та соціальних показників розвитку країни, світової економіки, підприємств регіону;
 • методи проектування та розробки сучасних інформаційних систем;
 • основи сучасних мов програмування;
 • основи бухгалтерського обліку та програмних продуктів автоматизації діяльності підприємства.

У результаті навчання фахівець з економічної кібернетики здатен

 • аналізувати та надавати оцінку господарської діяльності підприємств різних форм власності;
 • виконувати аналітичну обробку інформації в сфері мікро- та макроекономіки, фінансово-кредитної, страхової, банківської і зовнішньоекономічної діяльності;
 • ефективно розв'язувати проблеми управління на підприємствах, в галузях, регіонах; ефективно досліджувати ринкову кон'юнктуру;
 • ефективно використовувати сучасні програмні продукти і комп'ютерну техніку у виробничій, науковій та освітній діяльності;
 • створювати нові програмні продукти і здійснювати налагодження готових розробок;
 • розробляти та впроваджувати інформаційні системи в галузі економіки, фінансів, бізнесу, маркетингу;
 • створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи для оцінки бізнес-процесів;
 • розробляти моделі економічних процесів і систем, використовувати їх з практичною і дослідницькою метою;
 • проводити економічний аналіз об'єктів господарювання;
 • систематизувати дані та формувати інформаційну базу для оцінювання соціальної або економічної ситуації;
 • моделювати та прогнозувати розвиток в соціальній та економічній сферах;
 • визначати структуру соціальних та економічних процесів і явищ, а також оцінювати її вплив на розвиток суспільства.

Програма підготовки економіста-аналітика, базована на ідеї поєднання економічної підготовки з найбільш актуальними на сьогодні практичними навиками роботи з комп’ютерними інформаційними системами і розвиває здібності до творчого засвоєння сучасних інформаційних технологій, аналізу і розв’язання економічних завдань з використанням сучасних комп’ютерних інформаційних засобів.

 Випускники отримують кваліфікацію: бакалавр з економіки

Фахівець з економічної кібернетики може працювати:

- економістом-аналітиком, інформаційним аналітиком, системним аналітиком, фінансовим аналітиком;

- аналітиком з комп'ютерних комунікацій, комп'ютерних систем та банків даних;

- аналітиком департаменту з аналізу ризиків;

- фахівцем з моніторингу та моделювання;

- спеціалістом планово-аналітичного підрозділу установ та організацій; - ІТ-менеджером відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми;

- інженером з розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем; - інженером-програмістом на підприємствах, організаціях, установах, науково-дослідницьких центрах, в органах влади і управління;

- аналітиком з питань інформатизації;

- розробником інформаційної системи;

- програмістом-аналітиком, розробником додатків;

- менеджером з інформаційної безпеки;

За міжнародною класифікацією фахівець з економічної кібернетики – це «Економіст 21-го століття», економіст – аналітик – програміст. 

Фахівці з економічної кібернетики є спеціалістами широкого профілю. Їх призначення виконувати аналітичні роботи в економічних, економіко-виробничих, фінансових системах, банківському і страховому бізнесі, а також в науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах, органах управління економічною системою для розв'язання задач прогнозування, планування, бухгалтерського обліку, фінансів, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів, підготовки кадрів економістів тощо, направлених на вирішення соціально-економічних проблем, використовуючи інструментарій економіко - математичного моделювання і прогресивних комп'ютерних технологій.

Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає понад 13 тис. грн. на місяць. Все це в Україні сприяє тенденції стійкого зростання попиту на фахівців в галузі інформаційних технологій.

 

Admin administrator