Бізнес-аналітик перспективна професія

Бізнес-аналітик перспективна професія

Vlozhenie-investicij-v-biznesНині, інтернет-сайти та портали з працевлаштування і пошуку персоналу ряснять запитами роботодавців на специфічних фахівців –  бізнес–аналітиків (аналітиків бізнес–процесів, процесних менеджерів, менеджерів інформаційних технологій). Серед основних вимог до претендентів на заміщення такої посади – наявність технічної, математичної чи економічної вищої освіти. До речі назва “бізнес–аналітикˮ стосується двох відносно нових та цікавих професій, зокрема: бізнес–аналітик з інформаційних технологій (ІТ), бізнес–аналітик у галузі підприємництва.

Хто ж ці фахівці? – таке питання ми задали завідувачу кафедри економічної кібернетики та інформатики Тернопільського національного економічного університету, доктору економічних наук за спеціальністю математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Ляшенко Оксані Миколаївні.

Щодо першої професії, то загалом,  ІТ бізнес–аналітик– це фахівець, що об’єднує бізнес (підприємництво) та інформаційні технології. Саме він може говорити однією мовою як із представниками бізнесу, як от: підприємці, економісти, менеджери так і з пердставниками технічних професій: – програмісти, інженери–системотехніки, тощо. Саме ІТ бізнес–аналітик організовує роботу щодо розробки і упровадження інформаційних систем та технологій на підприємствах, в органах державної влади, різних установах та організаціях. Його головне завдання слідкувати за тим, щоб інформаційна система та технологія відповідала реальним потребам діяльності підприємства чи організації, усім діловим–процесам, адже програмісти не створюють процеси, а лише коди, що реалізовують ці процеси у межах інформаційної системи.

У свою чергу, бізнес аналітик у галузі підприємництва це – фахівець, що вміє аналізувати певний вид економічної діяльності чи бізнес–процесу, загалом. Такий фахівець має системне мислення, знання економіки, менеджменту, вміння застосовувати математичні методи, конструювати моделі та використовувати сучасні комп’ютерні інформаційні технології для вирішення економічних завдань та проблем. Таким фахівцям необхідні: знання передового світового досвіду удосконалення систем управління підприємствами, основних стандартів описування, регламентації і аудиту ділових процесів підприємства; хороші навички використання сучасних  інформаційних технологій для виконання робіт по оптимізації і аналізу процесів підприємства.

Тобто щоб стати бізнес–аналітиком треба бути і математиком і економістом і програмістом – а це не забагато для однієї людини? Де ж отримати такі знання і навики, щоб відповідати вимогам до таких професій?

Для таких професій призначені економісти з економічної кібернетики, що мають ґрунтовні знання як в галузі економіки та менеджменту так і в математиці, інформатиці та інших системних науках.

Обов'язки таких працівників це: проведення обстеження, експертизи і оптимізації бізнес–процесів, організаційної структури організацій різних сфер діяльності; опис, моніторинг, аналіз бізнес-моделі підприємства, його ділових процесів; вироблення рекомендацій щодо удосконалення проблемних бізнес-процесів та реалізація рекондацій; керівництво проектними офісами у галузі інформаційних технологій; розроблення регламентів роботи підприємства  постановки завдань по вибору і впровадженню інформаційних систем.

До речі, за даними статистичного спостереження Дослідного центру  вітчизняного порталу SuperJob® ( див.  http://www.superjob.ua/research) віковий діапазон найбільш затребуваних вітчизняним ринком праці бізнес-аналітиків – 23-40 р., а це як раз випускники ВНЗ останніх років, (бізнес–аналітики у віці до 30 років складають близько 54% від загального числа працевлаштованих спеціалістів такого профілю (у віці від 30 до 40 років - близько 32%).

Зауважте, що  99% працевлаштованих бізнес-аналітиків мають вищу освіту – і це зрозуміло, без спеціальної підготовки і наполегливого навчання таким фахівцем стати не реально. Майже 63% бінес-аналітиків – чоловіки,  а діапазон заробітної плати таких фахівців в Україні – від 4000 грн. до 10000 грн.

Чи можуть випускники ТНЕУ отримати такі можливості працевлаштування?

Колектив новоствореної кафедри економічної інформатики та кібернетики ТНЕУ розуміє, що для того щоби наші випускники, тобто  випускники спеціальності економічна кібернетика фахового спрямування Інформаційні технології в економіці могли реалізувати себе у якості таких фахівців їм потрібні: володіння передовими уніфікованими методологіями системного управління (ITIL/ITSM, MOF і т.п.); навики формалізації, документування і моделювання ділових процесів з використанням спеціальних нотацій (тобто професійних “мовˮ аналітиків IDEF, ARIS®, UML і ін.) та інструментальних середовищ; уміння готувати різні технічні документи (технічні завдання, інструкції і інше); знання англійської мови на рівні Intermediate; знання процесів діловодства і документообігу на підприємствах, вміння розробити та упровадити корпоративну аналітичну систему. І саме тому кафедра дотримується принципу безперервності комп’ютерної підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки економічна кібернетика – з першого по п’ятий курс фахові дисципліни викладаються на основі використання в навчальному процесі проґресивних інформаційних технологій і прикладного програмного забезпечення (ProjectExpert®, MS Project, ARIS®, BpWin®, Rational Rose®, Wolfram Mathematica®, MathLab®, Ithink®, STATISTICA®, Orange® тощо).

З цього навчального року кафедра стала базовою кафедрою партнерської програми ТНЕУ та компанії BaseGroup Labs – професійного постачальника програмних продуктів і рішень для бізнесу в галузі аналізу даних. Сертифікацію BaseGroup Labs на право використання у навчальному процесі аналітичної платформи Deductor® при підготовці економістів-кібернетиків успішно пройшов доцент нашої кафедри кандидат технічних наук Струбицький Павло Романович.

Університет є єдиним ВУЗом–партнером BaseGroup Labs у галузі підготовки економістів-аналітиків у Тернопільській області. До речі, таких університетів і в Україні не багато, а лише 10, зокрема, серед них: Національний технічний університет України “КПІˮ, Одеський національний університет ім. І. Мечникова, Східноукраїнський університет ім. В. Даля.

Як бачите ми слідкуємо за тенденціями ринку праці та працюємо задля майбутнього успіху і професійної реалізації наших студентів економістів–кібернетиків.

Admin administrator