Завідувач кафедри

Завідувач кафедри

5A1A0022

Посада: Зав.кафедри економічної кібернетики та інформатики

Внутрішній телефон: 12-207

Електронна скринька: bujak_lm@tneu.edu.ua

 

Інформація про завідувача кафедри економічної кібернетики та інформатики:

Буяк Леся Михайлівна у 1993 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Математика».

У серпні 1993 року Буяк Л. М. розпочала свою трудову діяльність у Тернопільському фінасово-економічному інституті (нині – Тернопільський національний економічний університет), працювала на посадах інженера-програміста науково-дослідного сектору; викладача кафедри моделювання і оптимізації економічних систем та процесів, перейменованої на кафедру економічної кібернетики, старшого викладача, доцента кафедри економічної кібернетики, виконуюча обовязки завідувача кафедри економічної кібернетики та інформатики.  З лютого 2017 року очолює кафедру економічної кібернетики та інформатики.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію, у 2008 році їй присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики. У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Математичні моделі економічної динаміки з урахуванням соціально-економічної кластеризації» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Буяк Л. М постійно працює над удосконаленням навчальних планів, варіативних компонент ОПП освітньої програми   «Економічна кібернетика», займається підготовкою ліцензійних та акредитаційних справ спеціальності «Економіка».

Є членом методичної комісії з соціально-поведінкових наук (підкомісія 051 «Економіка») сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Бере участь у роботі експертних комісій Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів  зі спеціальності  «Економіка». Є членом журі різного роду наукових конкурсів та студентських олімпіад зі спеціальності «Економічна кібернетика»; членом організаційних комітетів з підготовки круглих столів, науково-практичних конференцій у сфері економіки, членом програмних комітетів ряду міжнародних наукових конференцій тощо, а також безпосереднім їх учасником.

Буяк Л.М. є членом спеціалізованих вчених рад Д 70.052.01 Хмельницького національного університету із захисту дисертаційних робіт та Д 20.051.12 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за науковими спеціальностями 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), здійснює керівництво написанням кандидатських та докторських дисертацій.

Є членом редколегій наукових журналів «Вісник ТНЕУ» та «Галицький економічний вісник», членом робочої групи з підготовки проекту обласної програми розвитку регіону Тернопільської облдержадміністрації, а також членом експертної ради з питань економіки, промисловості, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму при Тернопільській міській раді.

Л.М. Буяк займається науковим дослідженням у сфері математичного моделювання економічних, еколого-економічних та соціальних процесів і систем, є автором понад 200 наукових статей та методичних розробок, 3 монографій, 4 навчальних посібників рекомендованих МОНУ та вченою радою ТНЕУ.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів Леся Михайлівна відзначена Подякою ректора Тернопільського національного економічного університету (2016 р.), Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради (2018 р.), Подякою міського голови (2018 р.);  за підготовку студентів переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт - Грамотою Тернопільського національного економічного університету (2013 р., 2016 р., 2019 р.); за вагомі результати наукових досліджень відзначена Подякою ректора Тернопільського національного економічного університету (2019 р.).   Подякою МОН України (2019).

Admin administrator