Історія кафедри

Історія кафедри

Про кафедру економічної кібернетики та інформатики

Кафедра економічної кібернетики та інформатики створена на виконання наказу №130 від 31 серпня 2010 р. шляхом приєднання кафедри АСП до кафедри економічної кібернетики та перейменуванням кафедри економічної кібернетики у кафедру економічної кібернетики та інформатики. Новоутворена кафедра продовжує традиції обох кафедр.

За період свого 20-річного існування кафедра підготувала більше 1316 фахівців з інформаційних технологій в галузі економіки, з них: 536 бакалаврів, 631 спеціаліст, 149 магістрів, багато з них стали керівниками структурних підрозділів і підприємств Тернопільщини. Серед випускників кафедри, які досягли значних наукових та творчих успіхів, можна назвати таких: Савчишин Сергій Володимирович (1999) - технічний директор ПП «MagneticOne», Савчишин Руслан Володимирович (2002) - директор «MagneticOne», Скорупський Вадим Васильович (1999) - Minneapolis MN USA директор CFO, Фаріончук Павло Володимирович (2002) - ведучий телеефіру каналу 24, Романець Ігор Євгенович (1997) – директор центру інформаційних технологій ТНЕУ.

Серед випускників кафедри є і кандидати наук: Василь Коваль,  Людмила Барткова, Олег Адамів, Ірина Струбицька, Ірина Максимова, Андрій Пукас, Юрій Піговський, Андрій Мельник, Наталя Возна, Ігор Палій, Віталій Віцентій, Олександр Вовкодав, Сергій Співак.

Кафедра економічної кібернетики та інформатики є випусковою для спеціальності «Економічна кібернетика», а також забезпечує викладання циклу математичних дисциплін для інших спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій, викладання курсу «Інформатика» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання університету.

Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 19 чоловік, з них: 2 доктори наук та 12 кандидатів наук.

За всю історію розвитку колектив кафедри вміло поєднав класичні академічні традиції освіти і новітні тенденції євроінтеграції навчального процесу; використання сучасних технологій навчання; індивідуальний підхід до кожного студента; реалізацію європейських норм і стандартів в освіті; адаптацію навчальних планів до вимог регіональної економіки; організаційно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу; програми обміну та стажування студентів за кордоном; сприяння активному дозвіллю студентів.

Стратегією кафедри є пріоритетність питань якості підготовки фахівців, постійне підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості.

Головна мета кафедри – надання класичної університетської освіти бакалаврам і магістрам з економічної кібернетики для роботи у сфері організаційного управління та економіки, володіння сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій із використанням найновіших інформаційних технологій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах, уміння організувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів, є спеціалістом в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами.

Засобом реалізації поставлених завдань є: висококваліфікований викладацький персонал; сучасні методи навчання із використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки; партнерські відносини із підприємствами, установами та організаціями різних форм власності; адаптивні до вимого зовнішнього середовища навчальні програми; зарубіжні програми стажування  професорсько-викладацького складу та слухачів магістратури.

Кафедрою обладнано навчальну лабораторію, де здійснюється навчання студентів за допомогою комп’ютерної техніки з використанням передового програмного забезпечення. Всі навчальні місця студентів мають постійний доступ до Інтернет це дає змогу проводити навчання не ізольовано, а у інтегрованому інформаційно-освітньому середовищі.

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, зміст якої визначається завданнями глибоких фундаментальних і прикладних досліджень. Науковими інтересами кафедри були і є прикладне програмування, обчислювальні методи і економіко–математичне моделювання, теорія диференціальних рівнянь і аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів, моделювання проблем електронного бізнесу і розподілені обчислення, математичне програмування і економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем і процесів. Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього докторантів, аспірантів та студентів ІV-V курсів.

На кафедрі регулярно проводяться засідання всеукраїнського наукового семінару “Математичні методи та прикладне програмування” під керівництвом професора Боднара Д.І. У його роботі беруть участь викладачі Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету, Львівського інституту прикладних проблем математики.

При кафедрі економічної кібернетики та інформатики функціонує науковий гурток «Кібернетікс», що займається дослідженням та специфікою діяльності економічних інформаційних систем. Керівником гуртка є Роман Мирославович Пасічник.

Колективом кафедри підготовлено і видано ціла низка посібників, сотні наукових праць, які використовуються у підготовці студентів не тільки в ТНЕУ , а й інших вузах країни і знані в широких колах науковців.

З 2010 навчального року кафедра стала базовою кафедрою партнерської програми ТНЕУ та компанії BaseGroup Labs – професійного постачальника програмних продуктів і рішень для бізнесу в галузі аналізу даних. Сертифікацію BaseGroup Labs на право використання у навчальному процесі аналітичної платформи Deductor® при підготовці економістів-кібернетиків успішно пройшов доцент нашої кафедри кандидат технічних наук Струбицький Павло Романович.

Кафедра підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами та організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямками: експертиза та рецензування дисертацій, наукових робіт, участь у конференціях та семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах. Відповідно до договору про співпрацю продовжується співробітництво з науковцями Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казиміра Великого (м. Бидгощ, Польща), Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Інститутом прикладних проблем математики НАН України (м. Львів), кафедрою економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міжнародним університетом “РЕГІ” (м. Рівне), кафедрою комп’ютерних наук Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя.

Студенти кафедри є постійними учасники студентських наукових конференцій; учасниками і призерами Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

- інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

- застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;

- прикладна спрямованість навчання;

- індивідуалізація навчального процесу;

- можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;

- орієнтація на ІТ технології - актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;

- закордонне стажування слухачів магістратури.

Для оптимізації практичної діяльності наша кафедра спільно з фірмою Soft Svit пропонує унікальну можливість підвищення кваліфікації для викладачів за «Програмою сертифікації і підвищення кваліфікації M.E.Doc.IS».

Тренінг-центр «M.E.Doc.IS», в межах якого студентам надається реальна можливість власноручного заповнення повного комплексу облікових і звітних документів будь-якого підприємства. За результатами навчання учасники програми отримують, сертифікат який надає право на придбання модулів комп’ютерної програми M.E.Doc.IS для компанії-роботодавця зі знижкою 50%.

 

Admin administrator