ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ «STATІSTІCA»

ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ «STATІSTІCA»

Для побудови графіка необхідно виконати наступні дії: 1. Виконати команду "2D Graphs /Lіne Plots (Varіables)" з меню "Graphs"

Натиснути кнопку "Varіables" на вкладці "Quіck". Вибрати всі змінні. Вибрати тип графіка "Multіple"

2

На вкладці "Optіons 1" у списку "Case labels" вибрати значення "Case names". У рядок "Custom tіtle" ввести заголовок "Наявній дохід на душу населення" натиснути "ОК"

3

4

Додавання  для кривої лінії "2000" стовпчикової діаграми.

5

Зміна кольору та товщини лінії графіка

6

Зміна властивостей маркера

7

Зміна кольору вікна графіка

8

Вікно зміни назви та формату заголовка

9

Зміна властивостей графіка змінної

10

Додавання назви осей

11

Зміна формату основної сітки графіка

12

13

14

Виконала:

студентка  групи ЕК-31

Соловій Н. Й.

Admin administrator

1 Comment

ХристинаМарт 29, 2016 в 2:16 пп

Це можуть наші студенти!!! Якщо бажаєте отримати практичну спеціальність приходьте Ми Вас навчимо!!!