Модель СМО (банкомат) в AnyLogic

Модель СМО (банкомат) в AnyLogic

Розглядаю роботу в середовищі AnyLogic 7 на прикладі моделі простої системи обслуговування, а саме моделі банкомату, який знаходиться у банківському відділенні. З його допомогою клієнти банку здійснюють операції з готівкою.

Рис. 1 – Система черги, яка складається з джерела вимог, затримки та фінального завершення вимог.

2

Рис. 2 – Створення та задавання параметрів до черги банкомату

3

Рис. 3 – Збір статистики використання ресурсів

41

4

Рис. 4 - Діаграми для відображення середньої зайнятості банкомату та відображення середньої довжини черги, їх параметри.

5

Рис. 5 – Задання фігури розмітки місця обслуговування клієнтів та додавання  3D об’єктів

6

Рис. 6 – 3D анімація

7

Рис. 7 – Додавання параметрів

8

Рис. 8 - Додавання  двох  гістограм  для  відображення  розподілів  часів  очікування клієнта і перебування клієнта в системі

9

Рис. 9 – Модель роботи банку

Виконала:

студентка  групи ЕК-41

Соловій Н. Й.

Admin administrator