МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ в AnyLogic

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ в AnyLogic

Система авіаперевезень включає два аеропорти. Перевезення виконуються з першого аеропорту в другій і назад. Час польоту між аеропортами розподілено по нормальному закону. Вантажі в кожен аеропорт надходять партіями в контейнерах. Кількість контейнерів в партії розподілено по рівномірному закону. Інтервали часу між надходженнями партій вантажів розподілені за експоненціальним законом.

Для авіаперевезень використовують два типи літаків А і Б і вантажопідйомність q1 і q2 шт. контейнерів відповідно (q1 <q2). В аеропорту немає фіксованого розкладу. Кожен літак вирушає у політ відразу після його повного завантаження. Час навантаження і час вивантаження одного контейнера розподілені за експоненціальним законом. В першу чергу використовуються літаки типу А, а за їх відсутності - типу Б.

Система повітряних перевезень являє собою багатофазну багатоканальну СМО складної структури з різними

видами заявок. Модель, виходячи з такої структури, повинна складатися з двох частин:

 імітація функціонування аеропорту 1;

 імітація функціонування аеропорту 2.

У кожну з цих частин моделі потрібно включити такі сегменти:

 імітація функціонування аеропорту 1:

 прибуття літаків в аеропорт 1, очікування навантаження;

 надходження і облік вантажів в аеропорту 1;

 навантаження вантажів в аеропорту 1;

 політ з аеропорту 1 в аеропорт 2;

 очікування розвантаження в аеропорту 1;

 розвантаження літаків в аеропорту 1;

 імітація функціонування аеропорту 2:

 надходження і облік вантажів в аеропорту 2;

 очікування розвантаження в аеропорту 2;

 розвантаження літаків в аеропорту 2;

 очікування завантаження в аеропорту 2;

 навантаження вантажів в аеропорту 2;

 політ з аеропорту 2 в аеропорт 1.

У моделі з точки зору інтерпретації доцільно розглядати заявки трьох видів:

 заявки як транспортні засоби - літаки; заявки як надходять вантажі в аеропорт 1;

 заявки як надходять вантажі в аеропорт 2.

Заявки як транспортні засоби - літаки повинні мати наступні параметри (поля):

типТрансп - код типу транспортного засобу - літака; колГрузоМест - кількість вантажу (контейнерів) втзавантаженому транспортному засобі - літаку;

врПолёта - час польоту літака з аеропорту відправлення до аеропорту призначення;

разные - інші характеристики процесу перевезення вантажів повітряним транспортом.

1

Рис. 1. Система повітряних перевезень як СМО

Організуйте введення вихідних даних для моделі в одному місці. Для зручності користування, наприклад, при модифікації вихідних даних, всі їх доцільно розділити на дві групи за ознакою приналежності до аеропорту 1 і аеропорту 2.

2

Рис.2. Елементи Параметр для введення вихідних даних

Побудувати імітаційну модель функціонування системи повітряних перевезень з метою визначення наступних її показників:

 коефіцієнти доставки вантажів літаками типів А і Б в аеропорти 1 і 2;

 коефіцієнт доставки вантажів системою перевезень в цілому;

 коефіцієнти використання літаків типів А і Б в аеропортах 1 і 2;

 коефіцієнт використання літаків системою перевезень в цілому;

 коефіцієнти використання коштів навантаження, вивантаження в аеропортах 1 і 2 і літаків при виконанні ними польотів.

Дослідити вплив на показники функціонування системи повітряних перевезень її характеристик, виявити серед них суттєві і несуттєві.

Зробити висновки про побудову ефективної системи повітряних перевезень і можливих напрямках вдосконалення після введення в експлуатацію.

Організуйте виведення результатів моделювання. Їх також, як і вихідні дані, слід розбити на дві групи за ознакою приналежності до відповідного аеропорту, виділити підсумкові показники. На цій галузі перегляду можна помістити і допоміжні змінні, призначені для накопичення необхідних для розрахунку показників статистичних даних.

3

Рис. 3. Елементи Мінлива для виведення результатів моделювання

коефДост21 = достК21 / всегоПостК2;

коефДост12 = достК12 / всегоПостК1;

коефПогр1А = погрузка1А.statsUtilization.mean ();

коефПогр1Б = погрузка1Б.statsUtilization.mean ();

коефПогр2А = погрузка2А.statsUtilization.mean ();

коефПогр2Б = погрузка2Б.statsUtilization.mean ();

коефРазгр1А = разгрузка1А.statsUtilization.mean ();

коефРазгр1Б = разгрузка1Б.statsUtilization.mean ();

коефРазгр2А = разгрузка2А.statsUtilization.mean ();

коефРазгр2Б = разгрузка2Б.statsUtilization.mean ();

коефПолётА12 = полётА12.statsUtilization.mean ();

коефПолётБ12 = полётБ12.statsUtilization.mean ();

коефІспСам1А = коефПогр1А + коефРазгр1А + коефПолётА12;

коефІспСам1Б = коефПогр1Б + коефРазгр1Б + коефПолётБ12;

коефПолётА21 = полётА21.statsUtilization.mean ();

коефПолётБ21 = полётБ21.statsUtilization.mean ();

коефІспСам2А = коефПогр2А + коефРазгр2А + коефПолётА21;

коефІспСам2Б = коефПогр2Б + коефРазгр2Б + коефПолётБ21;

коефІспСамА = (коефІспСам1А + коефІспСам2А) / 2;

коефІспСамБ = (коефІспСам1Б + коефІспСам2Б) / 2;

коефДост = (достК12 + достК21) / (всегоПостК1 + всегоПостК2);

коефІспСам = (коефІспСамА + коефІспСамБ) / 2;

Приступайте до побудови подієвої частини моделі, яка відповідно до структури системи повітряних перевезень включає імітацію функціонування аеропорту 1 (рис. 4) та аеропорту 2 (рис. 5).

4

Рис. 4. Сегмент імітації функціонування аеропорту 1

5

Рис. 5. Сегмент імітації функціонування аеропорту 2

6

Рис. 6. Результати моделювання

Під час виконання моделі не всі результати моделювання видно, так як вони розраховуються і виводяться після закінчення заданого часу моделювання.

Видно, що коефіцієнт доставки системи повітряних перевезень при прийнятих її характеристиках і потоках вантажів складає коефДост = 0,31 при середньому коефіцієнті використання літаків обох типів коефІспСам = 0,638. Коефіцієнт використання літака типу Б (0,481) нижче коефІспСамА = 0,795.

Виконала

Студентка групи ЕК-41

Ковальчук О. С.

Admin administrator

1 Comment

ХристинаМарт 29, 2016 в 2:02 пп

Це можуть наші студенти!!! Якщо бажаєте отримати практичну спеціальність приходьте Ми Вас навчимо!!!