Створення експерименту Монте-Карло в AnyLogic

Створення експерименту Монте-Карло в AnyLogic

 

Створення простого експерименту

1

Рис.1. Вибір типу експерименту

2

Рис.2. Вибір опції на збір статистики

Створення експерименту варіювання параметрів

3

Рис.3. Налаштування параметрів моделі

4

Рис.4. Вікно інтерфейсу експерименту варіювання параметрів

Створення експерименту Монте-Карло

5

Рис.5. Встановлення кількості ітерацій і значень параметрів

6

Рис.6. – Вікно інтерфейсу експерименту Монте-Карло.

Висновок: на цій лабораторній роботі я навчилася  планувати  різні  типи  імітаційного  експерименту  з розробленою  моделлю,  а  також  статистично опрацьовувати  результати  прогонів  моделі на комп’ютері.

Виконала:

студентка  групи ЕК-31

Соловій Н. Й.

Admin administrator