Створення проекту інформатизації відділу маркетингу фірми Turbo Project

Створення проекту інформатизації відділу маркетингу фірми Turbo Project

ЕІС маркетингу є системою інформаційного обслуговування працівників, зайнятих у його службах, і виконує технологічні функції по нагромадженню, зберіганню, передачі й обробці інформації. Вона складається, формується й діє в регламенті, певному методами й управлінською структурою, прийнятої на конкретному економічному об'єкті (підприємстві, організації), реалізує мети й завдання, що коштують перед ним. Тому особливості структури й принципи функціонування економічної інформаційної системи на сучасній технічній базі розглядаються надалі стосовно до економічного об'єкта в цілому з обліком того, що рішення завдань маркетингу реалізується в рамках типової технологічної моделі обробки інформації.

Керування як сукупність цілеспрямованих дій реалізується відповідно до мети функціонування економічного об'єкта й принципами прийняття рішень у конкретних ситуаціях. Однак поводження реальних соціально- економічних систем, як правило, визначається не однієї, а декількома цілями, які впорядковуються (залежно від їхньої важливості) і враховуються відповідно до заданого пріоритету.

Створення ІС покликане вирішити наступний спектр завдань: - створення єдиного інформаційного простору фірми; - підвищення ефективності діяльності інформаційної служби; - забезпечення оперативного доступу будь-якого співробітника з свого робочого місця до необхідної йому в даний момент інформації; - підвищити рівень професійної підготовки шкірного співробітника фірми. Інформаційним наповненням ІС служити найрізноманітніша зовнішня й внутрішня інформація

Turbo Project – засіб для автоматизації УП в середовищі створений для планування та управління проектами. За стилем оформлення і методами роботи сумісний з Microsoft Office.

Підхід до виконання практичних завдань складається з загальної послідовності дій, схема якої наведена на рис.1.

Turbo Project має два способи утворення графіка проекту: від дати початку до кінця (кінцева дата визначається автоматично за результатами введених даних проекту) та з кінця до початку, якщо слід закінчити проект до визначеної дати (початкова дата проекту аналогічно визначається автоматично).

Визначення тривалості виконання робіт можна задавати всім типам робіт за виключенням підсумкових і такими часовими одиницями вимірювання як: тиждень, день, година, хвилина.

1

Рис. 1. Етапи структуризації проекту

Першим етапом управління ресурсами проекту є створення списку відповідних ресурсів, що залучаються до виконання проекту. На рис. 2 наведена послідовність заповнення списку ресурсів за допомогою панелі інструментів. Сукупність параметрів кожного з ресурсів після їх визначення можна переглядати та редагувати. Під час призначення ресурсів роботам, якщо необхідний ресурс вже існує в переліку, нема потреби додавати його в перелік ресурсів кожного разу. Достатньо призначити його лише цьому завданню. При контрольному перегляді таблиці чи календаря навантаження ресурсів можна відслідковувати вузькі місця виконання проекту та невідповідність використання ресурсів з потребами в них.

2

Рис.2. Вікно редагування ресурсу

Частіше за все при аналізі проекту використовується діаграма Ганта, але можуть знадобитися також інші форми відображення даних про проект (різні графіки, календарі). Це також справедливо стосовно перегляду різних форм відображення ресурсів за проектом.

МS Project дозволяє не тільки створювати план проекту, а й має в своєму складі можливість його супроводження. Протягом виконання задач можна встановлювати % їх виконання (як терміну, так обсягів робіт) та відслідковувати використані фінанси, змінювати строки та тривалість.

Відповідно до реальної ситуації, що складається при реалізації проекту можливе внесення оперативних змін до проекту. Це стосується всіх елементів проекту (робіт, ресурсів, часу). На рис. 3 наведено приклад діаграми Ганта з назначеними ресурсами.

3

Рис. 3. Вікно програми з назначеними ресурсами

В Turbo Project  можна відслідковувати динаміку розвитку проекту на кожній стадії. На кожному етапі показано ступінь використання ресурсів, на дану роботу в проекті (Рис.4).

4

Рис.4.  Графік виконання робіт і використання ресурсів

Виконала

Студентка групи ЕКм-51

Ковальчук О. С.

Admin administrator

2 Comments

ХристинаМарт 29, 2016 в 2:01 пп

Це можуть наші студенти!!! Якщо бажаєте отримати практичну спеціальність приходьте Ми Вас навчимо!!!

 

ХристинаМарт 29, 2016 в 2:02 пп

Це можуть наші студенти!!! Якщо бажаєте отримати практичну спеціальність приходьте Ми Вас навчимо!!!