МОДЕЛЬ СЕГРЕГАЦІЇ Т.ШЕЛЛІНГА в AnyLogic

МОДЕЛЬ СЕГРЕГАЦІЇ Т.ШЕЛЛІНГА в AnyLogic

Модель сегрегації Шеллінга - класична Агентна модель системи, здатної до самоорганізації. Дві соціальні групи, наприклад, дві різні раси; чоловіки і жінки; курців та некурців і Г.Д. поміщаються на шахову дошку, де кожна клітина являє собою будинок, в якому може знаходитися не більше однієї людини. Людина щаслива, якщо певний відсоток його сусідів належить до тієї ж соціальної групи. Щасливі люди залишаються на місці, в той час як нещасливі переміщаються на інші вільні місця.

Шеллінг встановив, що якщо задати "умови щастя", при яких віддається перевага сегрегації, то дошка швидко прийме вид сегрегованого шаблону розташування. Дивно, але повна сегрегація встановиться навіть у тому випадку, якщо індивідууми лише злегка схильні до того, щоб мати сусідів одного з ними соціального типу. Потрібно побудувати модель сегрегації Шеллінга з можливістю інтерактивного зміни "умови щастя" по ходу виконання моделі, вивчити поведінку.

1

Рис. 1. Створення популяції агентів з відповідними параметрами

2

Рис. 2. Створення вкладеного об'єкту оточення, з типом сусідства Мурово, у якому сусіди розташовані в 8 сусідніх осередках

3

Рис. 3. Параметр «поріг», який керує допустимим відсотком сусідів, які належать до тієї соціальної групи

4

Рис. 4. Область для презентації моделі

5

Рис. 5. Фунціонування моделі за допомогою Java коду

6

Рис. 6. Результати експерименту, у якому червоним та чорним кольором відображаються не щасливі та щасливі люди відповідно.

7

Рис. 7. Результати дослідження у вигляді кругової діаграми.

         Отже, згідно проведених досліджень можна зробити висновок, що кількість не щасливих людей переважає над щасливими.

Виконала:

студентка  групи ЕК-41

Соловій Н. Й.

Admin administrator