ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ В РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ В РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ В РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ

«Стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційних технологій системних процесів у контексті сучасних концепцій управління»

який відбудеться

27 листопада 2018 року

а.2207 о 11:00 год.

Питання для обговорення:

  1. Застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для системного аналізу та управління.
  2. Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об’єктно-орієнтоване тощо).
  3. Моделювання процесів управління соціально-економічними системами.
  4. Дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем.
  5. Інструментальні засоби проектування та створення управлінських інформаційних систем.
  6. Нові інформаційні та комунікаційні технології.

До участі запрошуються студенти, слухачі, аспіранти, здобувачі, експерти, науковці.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг однієї доповіді - до 3 сторінок; формат паперу А4; шрифт Times New Roman Cyr; висота кегль - 12; міжрядковий інтервал 1,5; поля з усіх боків по 2 см. Назва доповіді - від центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви прізвище, ім’я, по-батькові автора, назва навчального закладу, вирівнювання по правому краю. Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Матеріали подаються у вигляді документу Word (*doc), надсилаються на електронну адресу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці круглого столу та вимогам до оформлення тез.

Передбачається видання електронного збірника матеріалів круглого столу. Збірник матеріалів після круглого столу буде розміщено на сайті кафедри - http://www.eki.tneu.edu.ua/ . Організаційний внесок для участі у роботі круглого столу складає 200 грн.

Заявки на участь в роботі круглого столу і тези доповідей приймаються до 23 листопада 2018 р.

Адреса оргкомітету: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, а.2207.

Контактні особи: Адамів Олег Петрович, Дума Людмила Василівна.

Email: eki.workshop@gmail.com

Admin administrator