Системний аналіз (Магістр)

 
Мета освітньої програми — Підготовка висококваліфікованих фахівців з системного аналізу, які володіють методологією та аналітичним інструментарієм для вирішення складних непередбачуваних задач і проблем в умовах глобальних викликів незалежно від сфери діяльності, здатних розробляти і застосовувати математичні методи та інформаційні технології в складних системах різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, організаційних, екологічних тощо) в умовах невизначеності на основі методології системного аналізу.
Фахівці мають компетенції системного, стратегічного і критичного мислення, знають і вміють застосовувати методи і засоби філософії системного аналізу для прогнозування поведінки, проектування, управління системами в кіберпросторі з урахуванням їх безпеки і конфіденційності прийняття рішень, здатних виявити передумови і можливості безпечного існування людини в цифровому суспільстві.
 
Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних знати та розуміти концепції, методи і засоби системного та інформаційного аналізу для забезпечення ефективного функціонування організаційних та виробничих структур, розуміти принципи і застосовувати на практиці технології комп’ютерної аналітичної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією, зокрема інформаційний аналіз, пошук закономірностей та тенденцій, аналітику кібербезпеки, вміти будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач системного аналізу, вміти застосовувати на практиці основні принципи розробки комплексних інформаційних рішень для підприємств, фірм, державних установ відповідно до міжнародних стандартів.