Системний аналіз (Бакалавр)

Системний аналіз – науковий метод пізнання, який є послідовністю дій по встановленню структурних зв’язків між змінними або постійними елементами досліджуваної системи, спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних та математичних методів. Успіх застосування системного аналізу при вирішенні складних завдань багато в чому визначається можливостями сучасних інформаційних технологій.

Спеціальність  “Системний аналіз” – це сукупність методів, заснованих на використанні спеціалізованого програмного забезпечення та орієнтованих на дослідження складних систем – технічних, економічних, екологічних тощо. Результатом системних досліджень є, як правило, вибір певної альтернативи: плану розвитку регіону, параметрів конструкції тощо. Тому витоки системного аналізу, його методичні концепції складають навчальні дисципліни, в яких вивчаються методи оптимізації та прийняття рішень.

Основною метою навчання є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення складних завдань в області автоматизованого управління технологічними процессами та організаційного управління бізнес-процесами. Ця мета досягається фундаментальною підготовкою в області системного аналізу та математичного моделювання складних об’єктів різної природи. На відміну від спеціальностей, які орієнтовані на відносно вузьку область практичних застосувань, системний аналіз відноситься до категорії універсальних. Універсальність спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, яка базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання складних процесів та систем.

Можливості працевлаштування:

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Умови вступу