Економічна кібернетика

Фахівець з економічної кібернетики (економіст-аналітик) – це фахівець, який володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій.

Навчання за даним напрямом передбачає опанування знань у сфері економіки, фінансів, державного управління та ін., оволодіння сучасними комп’ютерними інформаційними технологіями, навиками проектування інформаційних систем для бізнесу, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач.

Протягом навчання студенти опановують

  • класичні та сучасні підходи моделювання соціально-економічних систем та процесів;
  • кількісні методи оцінки економічних та соціальних показників розвитку країни, світової економіки, підприємств регіону;
  • методи проектування та розробки сучасних інформаційних систем;
  • основи сучасних мов програмування;
  • основи бухгалтерського обліку та програмних продуктів автоматизації діяльності підприємства.

Фахівець з економічної кібернетики може працювати:

— економістом-аналітиком, інформаційним аналітиком, системним аналітиком, фінансовим аналітиком;
— аналітиком з комп’ютерних комунікацій, комп’ютерних систем та банків даних;
— аналітиком департаменту з аналізу ризиків;
-фахівцем з моніторингу та моделювання;
— спеціалістом планово-аналітичного підрозділу установ та організацій; 
— ІТ-менеджером відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми;
— інженером з розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем;
— інженером-програмістом на підприємствах, організаціях, установах, науково-дослідницьких центрах, в органах влади і управління;
— аналітиком з питань інформатизації;
— розробником інформаційної системи;
— програмістом-аналітиком, розробником додатків;
— менеджером з інформаційної безпеки;

За міжнародною класифікацією фахівець з економічної кібернетики – це «Економіст 21-го століття», економіст – аналітик – програміст.