Економічна кібернетика (Бакалавр)

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з економічної кібернетики (спеціальність — Економіка), які мають загальні та професійні компетентності у сфері економіки, управління та інформаційних технологій.

Програма орієнтована на засвоєння базових знань з економіки та управління, математики, інформатики, методів системного аналізу та моделювання.

Економічна кібернетика базується на трьох складових: економіка, моделювання та комп’ютерні технології. Відповідно до цього навчальна програма складається з наступних блоків:

  1. базова економічна підготовка (економічна теорія, основи підприємництва, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси та кредит, бухгалтерський облік);
  2. комп’ютерно-математичне моделювання (прикладна економетрика, імітаційне моделювання, інтелектуальні системи аналізу даних, Data mining, нейронні мережі, моделювання бізнес-процесів, управління проєктами, ризики в ухваленні рішень);
  3. IT-технології (інформатика, інформаційні системи й технології в управлінні, вебпрограмування, програмні оболонки та пакети, е-комерція, інформаційний бізнес).

Основні фахові компетентності програми: креативне та критичне мислення; знання та уміння застосовувати економіко-математичні методи та моделі, спеціалізоване програмне забезпечення та комп’ютерні технології аналізу інформації, обробки даних та прогнозування для розв’язання економічних задач, оцінки стану і подальшого розвитку суб’єктів господарювання; здатність планувати та розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Якість навчання за програмою забезпечується високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри, вмілим і ефективним поєднанням теоретичної й практичної підготовки, використанням сучасних інструментів навчання та комп’ютерних технологій, застосуванням методів проєктного менеджменту. Програма передбачає проходження управлінських практик та тренінгів, розробку інформаційно-математичних моделей реальних систем і процесів, роботу з актуальними інструментами моделювання та аналізу даних, техніками проєктування бізнес-процесів (R, Rstudio, Decision Tools Suite Arena, Vensim, BPWin, ERWin, Agile, Scrum, Kanban тощо).

Працевлаштування

Випускник може працювати за видами професійної діяльності у сферах економіки, менеджменту, електронної комерції, бізнес-аналітики та проєктного менеджменту, розробки інформаційних систем і технологій на підприємствах у кредитно-фінансових установах, виробничо-комерційних структурах, IT-фірмах, консалтингових компаніях та інших організаціях. Кібернетики-економісти здатні управляти підрозділами підприємств і організацій, займатися аналітичною і проєктною роботами на посадах економіста, менеджера, інженера, програміста, вебпрограміста тощо. Випускники мають можливість продовжити навчання в магістратурі.

Умови вступу